NACHI Double Pump

Contact Now

NACHI IPH-66B-80-125-11 Double Pump

Imperial 8420 lbf
2.6875 in 12.79 lb

NACHI IPH-56B-64-125-11 Double Pump

5 400 r/min 35,717
4,6 mm 0,55

NACHI IPH-56B-50-125-11 Double Pump

52 mm 17,4 kN
9200 r/min 25 mm

NACHI IPH-56B-40-125-11 Double Pump

98,4 mm 11,3 mm
85 mm 15 °

NACHI IPH-55B-40-64-11 Double Pump

YMD 2.93
150 0.1305

NACHI IPH-46B-32-125-11 Double Pump

52,000 25,000
25x52x18 52,000 mm

NACHI IPH-46B-25-125-11 Double Pump

30302 A 14,25
14,25 mm 42

NACHI IPH-46B-20-125-11 Double Pump

CX 100
21 55

NACHI IPH-45B-32-64-11 Double Pump

0.0606 15106
15244 12100 lbf

NACHI IPH-45B-25-64-11 Double Pump

45,000 SNR
45,000 mm 19,000 mm

NACHI IPH-45B-20-64-11 Double Pump

4130/710G2 710 mm
710x1030x236 NTN

NACHI IPH-44B-20-32-11 Double Pump

AST50 28FIB16 Carbon steel shell w
+.010 / 0.010 44,45
1/10